Velkommen til Siv.ing.Erling F. Johnsen AS

Siv.ing. Erling F. Johnsen AS er en konsulentvirksomhet som driver tverrfaglig rådgivning og prosjektering innen byggeteknikk. Vi utfører prosjektering og uavhengig kontroll hovedsakelig innenfor fagområdene konstruksjonssikkerhet, brann og bygningsfysikk. I tillegg utfører vi byggeledelse/prosjektledelse og bistår som ansvarlig søker for mindre tiltak. Vi holder kontorer på Sjølyst plass 2 på Skøyen. Firmaet ble etablert i 1988 av Erling F. Johnsen. Vi har derfor lang erfaring med både mindre og mer kompliserte prosjekter. Vi har sentral godkjenning innen fagområdene vi tilbyr tjenester der dette er påkrevd.

Vi etterstreber fornuftige og rasjonelle løsninger som både byggherrer og entreprenører setter pris på.

Kontakt oss nå!